Nirmal Prem

Nirmal Prem yard”Kastilaitos ja eriarvoisuus ovat Intian suurimmat ongelmat”, on Sahaja Yogan perustaja Shri Mataji Nirmala Devi sanonut. Maaliskuussa 2003 vietettiin orpolapsille ja hylätyille naisille tarkoitetun Nirmal Prem –kodin avajaisia Noidassa, Uttar Predeshin osavaltiossa. Tämä oli Shri Matajin pitkäaikaisen unelman täyttymys ja myötätunnon osoitus.

Nirmal Prem tarjoaa paitsi hoivaa ja huolenpitoa, myös koulutusta, ammattitaitoja sekä mahdollisuuden tasapainoon meditaation kautta. Tällä hetkellä nelisenkymmentä lasta ja muutama nainen asustaa Nirmal Premissä paikkaa johtavan itävaltalaisen Gisela Matzerin, sekä intialaisten työntekijöiden kanssa. Kouluikäisillä on mahdollisuus käydä englanninkielistä koulua. Hylätyt- ja leskinaiset ovat hieman kuntouduttuaan saaneet ammattioppia ompelemisessa ja tietokonetekniikassa, ja useimmat niistä naisista, jotka ovat tulleet Nirmal Premiin, ovat jo saaneet töitä ja päässeet omilleen.

He jotka eivät voi auttaa itseään

Nirmal Prem children

Intiassa etenkin köyhien perheiden tyttöjen osa on usein kova, sillä perinteisiin kuuluu, että tytön vanhemmat joutuvat maksamaan myötäjäiset tulevan miehen vanhemmille, ja tämä on usein liikaa toimeentulonsa kanssa kamppaileville talouksille. Siksi tyttöjä joutuu orvoksi poikia enemmän. Lapset voivat joutua kerjäämään, kaupustelemaan, varastelemaan ja myymään itseään. Ruoka ja väliaikainenkaan suojapaikka eivät tule helposti.

Lasten lisäksi Intian toinen suuri julmuus kohdistuu leskien ja hylättyjen naisten kohtaloon. Halutessaan mies voi ajaa vaimonsa pois kodistaan ilman mitään syytä. Myöskään muut sukulaiset eivät koe velvollisuudekseen huolehtia leskistä tai hylätyistä naisista, ja naiset joutuvat usein lapsineen kerjuulle. Nirmal Premin avajaispuheessaan Shri Mataji kertoi itkeneensä monta kertaa naisten julmaa kohtaloa. Kuitenkin juuri nainen on elämän antaja, ja sanonta kuuluukin, että koko maan kunnia nousee, jos naista kunnioitetaan. ”Siellä missä naista kunnioitetaan, siellä Jumala on läsnä”.

Unelma auttamisesta

Gisela Matzer

Delhin läheisyydessä Noidassa sijaitseva Nirmal Prem on iso ja komea rakennus, joka hohtaa valkoisuutta karun maaseudun keskellä. Periaatteena on tarjota laadukkainta huolenpitoa sekä materiaalisissa että henkisissä puitteissa.

Nirmal Prem on myös entisen itävaltalaisen näyttelijän Gisela Matzerin unelma. Muutettuaan Intiaan eläkepäiviksi Gisela järkyttyi maasta niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. ”Intiassa olen nähnyt kaikkein kauneimpia sekä kaikkein kauheimpia tapahtumia ja kohdannut rajatonta rikkautta ja loputonta köyhyyttä”, Gisela kuvaa motiivejaan.

Keskusteltuaan henkisen opettajansa Shri Matajin kanssa toiveistaan perustaa orpokoti, pääsi Nirmal Prem –hanke alulle. Tällä hetkellä Gisela elää ja työskentelee palkatta Nirmal Premissä, ja hän on saanut nähdä unelmansa tulevan toteen: monesta aliravitusta ja traumatisoituneesta lapsesta ja naisesta on hoivan ja huolenpidon ansiosta tullut terve, elinvoimainen ja elämässään pärjäävä.

Tasapainoon meditaation avulla

Nirmal Prem girl

Orpolapsille ja hyljätyille naisille mahdollisuus nauttia sosiaalisesta tasa-arvoisuudesta ja erilaisten tietojen ja taitojen oppimisesta on jotain, mitä he eivät kenties koskaan ole aiemmin kokeneet. Jo pienetkin lapset ovat saattaneet joutua näkemään, miten omat vanhemmat ovat kuolleet joko sairauteen tai väkivallan urheina. Vaikka elämänhistoria on ollut karu, lasten ilo Nirmal Premissä on silminnähtävää. ”Kun nämä naisten ja lasten saavat kokea perusturvalliset elinolot, varsinainen tasapaino löytyy ja säilyy Sahaja Yoga –meditaation kautta”, Gisela Matzer iloitsee.

Nirmal Premissä on toiminta päässyt vakiintumaan vähitellen erilaisten lahjoitusten ja Shri Matajin antaman tuen avulla. Nirmal Prem on yksi askel eriarvoisuuden poistamisen tiellä, joka Intian henkisesti rikkaassa, mutta sosiaalisesti kaoottisessa tilanteessa on syytä ottaa.